De toekomst van de ouderenzorg gaat iedereen aan

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leven er in de loop van 2025 meer 65-plussers in Nederland dan jongeren tot 20 jaar. Op dat moment is Nederland officieel een vergrijsde samenleving. En dat heeft gevolgen voor iedereen.

Vrouw helpt man met boodschappen

Vergrijzing is – samen met klimaat en de woningmarkt – één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van dit moment. In de komende tijd krijgt iedereen in ons land er op één of andere manier mee te maken. Want niet alleen stijgt het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, ook wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en andere vrijwilligers.

Participatie
Zelfs als ouderen professionele hulp krijgen, is participatie van familieleden en vrienden onmisbaar. Dat komt onder andere door personeelsschaarste, waardoor zorgverleners vaak alleen tijd hebben voor hun primaire taken. De naasten kunnen hun familielid of vriend(in) helpen met bijvoorbeeld kleine huishoudelijke taken, het doen van boodschappen of een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis.

Bij veel verzorgings- en verpleeghuizen groeit ook de roep om vrijwilligers die bijvoorbeeld koffie en thee willen rondbrengen. Of gewoon af en toe een praatje komen maken of een cliënt mee uit wandelen nemen. Zorgmedewerkers hebben daar nog zelden tijd voor.

Wetten en regels
Meer participatie vraagt ook om duidelijke afspraken. En daar schort het nog aan. Officieel zijn er geen wetten die iets zeggen over de positie van mantelzorgers. Maar in de praktijk lopen ze tegen veel regels aan. Zo moet één op de drie mantelzorgers aantonen dat echt te zijn om in aanmerking te komen voor zaken als de mantelzorgwaardering of zorgverlof op het werk, schrijft de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers op haar website.

Zeker als de druk op deze groep groter wordt, zal de politiek keuzes moeten maken om de toekomst van de ouderenzorg in goede banen te leiden. In deze pdf van ActiZ, de branchevereniging van ongeveer vierhonderd zorgorganisaties in Nederland, vindt u de standpunten van de veertien grootste partijen in Nederland.

Wlz , Wmo en Zorgverzekeringswet
Ouderenzorg kan (deels) onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet vallen. De eerste twee zijn aparte regelingen van de overheid, onder de derde valt ook de basis zorgverzekering.

Die laatste is overigens verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Ook als dat in een verzorgingshuis of een speciale instelling is. Meer over deze drie regelingen leest u onder andere op deze pagina's van de Rijksoverheid: 'Van Wmo/Zvw naar Wlz' en 'Hulp en zorg thuis'.

Meer informatie
Op de Wlz en Wmo hebben wij niet meer invloed dan u en alle andere stemgerechtigde Nederlanders. Maar op het gebied van zorgverzekeringen kunnen we u en uw naasten wel adviseren. Als u daarover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Algemeen: 023 525 8061
Schade: 023 525 0392
Zakelijk: 023 525 7017