Pensioen

Onze samenleving is steeds meer gericht op het individu. Collectieve regelingen worden afgebouwd en ieder heeft meer en meer zijn eigen verantwoordelijkheid te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Waarschijnlijk is dit ook voor u een herkenbare tendens in het beleid van de overheid.
Veel mensen staan niet dagelijks stil bij de vraag hoe ze er financieel gezien voorstaan na hun 65e. Laat staan dat ze weten wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid of bij voortijdig overlijden. Dat hoeft ook niet. Toch is het verstandig om u eens af te vragen wat uw inkomsten zullen zijn, wanneer u met pensioen gaat of als u arbeidsongeschikt raakt. En hoe laat u uw eventuele nabestaanden achter? Velen denken “dat het allemaal wel goed geregeld zal zijn”. Tegenwoordig is dat echter niet meer vanzelfsprekend, zeker niet nu de overheid een aantal fiscaal aantrekkelijke regelingen voor aanvullende pensioenopbouw heeft afgeschaft of ingeperkt. Als u zelf geen maatregelen treft, is een inkomen uit alleen uw AOW en eventueel een arbeidspensioen vaak onvoldoende om na uw pensioendatum goed te kunnen rondkomen op het welvaartsniveau dat u gewend bent. Als u daar pas achter komt vlak voor of na de pensioendatum, kan dat behoorlijk vervelende consequenties hebben.

De Heer Pensioenen heeft specialisten op het gebied van pensioenen. Wij werken volgens een vastomlijnd stappenplan. Wij:

* analyseren uw huidige voorzieningen en risico's omtrent ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
* doen aanbevelingen binnen uw pensioen op sociaal, fiscaal en juridisch gebied, uitgewerkt in een inkomensanalyse;
* stellen aan de hand van de analyse uw pensioen en inkomensvoorzieningen samen in overleg met u;
* zorgen voor bemiddeling, begeleiding en nazorg.

Een vraag die veel mensen zich op een zeker moment stellen is: ‘Hoe zit het eigenlijk met mijn pensioen?’  Dat geldt zeker voor mensen die meerdere werkgevers hebben gehad. Het antwoord vindt u snel en eenvoudig op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijkt u ook eens hier op onze site voor meer informatie.  

Belt u ons gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten op 023-5258061.
Share

Overzicht van pagina's die u eerder heeft bezocht

    © 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.