Kostbaarhedenverzekering

Verlies van sieraden, schade aan uw piano, diefstal van foto- en filmapparatuur. Hoewel u zuinig bent op uw kostbaarheden, kunnen dit soort situaties ook u overkomen. Vaak hebben uw kostbaarheden naast een financiële ook een grote emotionele waarde. Omdat waardevolle spullen kwetsbaar zijn en de dekking op de inboedelverzekering vaak niet voldoende is, is het afsluiten van een Kostbaarhedenverzekering vaak geen overbodige luxe.

Wereldwijde dekking

Uw kostbare bezit is wereldwijd uitstekend verzekerd.

Goede inschatting

De te verzekeren waarde wordt bepaald aan de hand van een recent taxatierapport of aankoopnota.

Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan.

Is schade aan en diefstal van kostbaarheden buitenshuis ook verzekerd?

Ja, schade en diefstal aan/van kostbaarheden buitenshuis is op de kostbaarhedenverzekering meeverzekerd. Er is sprake van een zeer complete dekking.

Wat is verzekerd?

Een Kostbaarhedenverzekering geeft u wereldwijde dekking tegen beschadiging van uw kostbare spullen, ongeacht de oorzaak. Ook geheel of gedeeltelijk verlies en diefstal zijn gedekt.

Wat is het verschil tussen kostbaarheden onder de Inboedelverzekering en een losse Kostbaarhedenverzekering?

De Kostbaarhedenverzekering heeft werelddekking en verlies is meeverzekerd. Bij de Inboedelverzekering heeft u dekking in een gebouw in Nederland en een zeer beperkte dekking buiten de woning in Nederland. Er is geen dekking voor verlies.

Maak een afspraak
Share
© 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.