Hoe wij werken

Verzekeringen, pensioenen, hypotheken; stuk voor stuk ingewikkelde, maar belangrijke zaken.

U wilt misschien wel eerder stoppen met werken. Of misschien dat droomhuis kopen. Dan is het noodzakelijk om toch serieus over uw financiële situatie na te denken. Wij denken graag met u mee.

photo01:floatLeft mrb16:tabLayout
De Heer helpt u aan een goedzittend maatpak. Afhankelijk van uw toekomst kan het worden ingenomen of worden uitgelegd. En niemand die het ziet. U kiest namelijk voor kwaliteit, omdat u zeker wilt zijn van een goed advies en van de beste oplossing voor uw individuele situatie.
Maak een afspraak
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u hierbij aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, advertentiekosten, enz. Deze kosten kunnen op verschillende wijzen worden vergoed.
Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van ons dienstverleningsdocument geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten en hypotheken.
Ons kantoor werkt met de volgende beloningssystemen, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt:

- Beloning op basis van provisie
- Beloning op basis van declaratie (fee)
- Beloning op basis van declaratie én provisie

Voor een volledig overzicht van onze dienstverlening en onze beloningsstructuur verwijzen wij u graag naar ons Dienstverleningsdocument.
Maak een afspraak

De voordelen om uw verzekeringen of hypotheek via de Heer af te sluiten:

Persoonlijk en klantgericht

Bij ons staat u als klant centraal. Met ons advies stellen wij altijd uw belang voorop.

Onafhankelijk

De Heer is volledig onafhankelijk. Dat houd in dat wij altijd op zoek gaan naar het beste product voor een goede prijs.

Een deskundig en betrouwbaar advies

Onze medewerkers houden volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), en natuurlijk in uw belang, de vakkennis op peil doormiddel van permanente educatie. Voor u de zekerheid van een vakkundig en deskundig advies! Meer informatie over Wet op het financieel toezicht kunt u hier vinden.

Advies op maat

De Heer kent geen standaard pakket. Elke wens van u kan op maat worden samengesteld. Wij overtuigen u er graag van dat maatwerk niet duur hoeft te zijn.

 

 

 

 

 

 
Maak een afspraak
De Heer & Partners staat midden in de samenleving. Jong talent sponsoren wij graag. Zoals wij dat ook doen met onderstaande verenigingen:
Maak een afspraak

Waarom een Klantprofiel?
In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet
legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten bescherming wordt geboden. Daarnaast waarborgt de WFT het speelveld waarop de financiële dienstverleners actief zijn en wordt verstoring van concurrentie zoveel mogelijk voorkomen. De WFT stelt eisen aan financiële
dienstverleners op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, adequate en integere bedrijfsvoering, transparantie en zorgplicht. Uiteraard staat De Heer & Partners B.V. volledig achter de WFT en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.

Voor welke financiële producten is het Klantprofiel verplicht?
Volgens artikel 32 WFT (Zorgplicht) dient de financiële dienstverlener in het bezit te zijn van het volledig ingevulde Klantprofiel voordat er advies gegeven mag worden inzake een impactvol (complex) financieel product. zoals:
• Hypothecair krediet
• Consumptief krediet (kredietsom of kredietlimiet meer dan € 1.000)
• Levensverzekeringen
• Inkomensverzekeringen
• Beleggingsobjecten en effecten
• Een combinatie van 2 financiële producten

Waaruit bestaat dit Klantprofiel?
Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën:
• Doelstellingen
• Kennis en ervaring
• Risicobereidheid

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de bovengenoemde punten zal ieder adviesgesprek voor complexe producten bestaan uit een uitgebreide inventarisatie.
U kunt het Klantprofiel ook zeer gemakkelijk online samenstellen via www.klantprofiel.nl. Dit kost u slechts 10 minuten. Nadat alle vragen zijn beantwoord, verzoeken wij u het Klantprofiel uit te printen en ons te doen toekomen via post of e-mail.