De Jager: Extra impuls woningmarkt en bouwsector

Volgens Jan Kees de Jager (minister van Financiën) lijken de huizenprijzen stabiel en stijgen de verkoopcijfers voorzichtig, maar is het herstel broos. Met een zestal maatregelen wil De Jager de woningmarkt en de bouwsector een extra impuls geven. Het voostel van De Jager, dat deel uitmaakt van de belastingplannen 2011 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, ziet er als volgt uit:
  • Verlaging van het BTW-tarief (naar 6%) op arbeidsloon bij verbouwing van woningen ouder dan 2 jaar, tot 1 juli 2011
  • Hogere NHG grens van € 350.000 geldt ook in 2011. - Tijdelijke verlenging (tot eind 2012) van de periode van hypotheekrenteaftrek van twee woningen, als de bestaande woning nog niet is verkocht, naar drie jaar.
  • Tijdelijke maatregel ‘hypotheekrenteaftrek na verhuur te koop staande woning’ wordt met 1 jaar verlengd (tot eind 2012).
  • In 2011 is de periode, dat bij verkoop van een woning alleen overdrachtbelasting verschuldigd is over de winst, uitgebreid van een half naar 1 jaar.
  • Beschikbaar stellen van € 37 mln. voor nieuwbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start gingen.

    (bron: www.minfin.nl)
     
Maak een afspraak
Share
© 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.