Afschaffen spaarloon

photo01::fixedheight

Om de huizenmarkt uit het slop te trekken, is de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van zes van twee procent. Daar staat tegenover dat de Spaarloonregeling definitief stopt met ingang van 1 januari 2012. Het kan de schatkist jaarlijks honderden miljoenen opleveren, maar het heeft wel direct gevolgen voor werknemers die met het opgebouwde spaarloon bepaalde verzekeringspremies betalen.

 

Spaarloon
De spaarloonregeling is een werknemersregeling en is in 1994 ingevoerd als compensatie voor loonmatiging. De regeling werd een groot succes en de overheid liep flinke belastinginkomsten mis. Inmiddels is de regeling flink versoberd tot een jaarlijks spaarmaximum van 613 euro van het bruto inkomen van de werknemer.
Wanneer het gespaarde geld vier jaar lang vast heeft gestaan op een geblokkeerde rekening, komt het geld netto vrij. Wel kan het geld eerder gedeblokkeerd worden voor een aantal bestedingsdoelen, zoals bepaalde premies voor levensverzekeringen.

Gevolgen afschaffing
De afschaffing van de regeling heeft vooral gevolgen voor mensen die de regeling gebruiken voor lopende verplichtingen. Denk aan voorzieningen als de aanvulling van het pensioen in de vorm van lijfrentepremies, vrijwillige pensioenpremies of sparen voor de aflossing van de hypotheek middels een kapitaalverzekering.

Wat moet u doen?
Als u de premie van een levensverzekering/bancair product betaalt via een spaarloonregeling heeft u de volgende mogelijkheden;

Voortzetten:
Geef de verzekeraar een nieuw rekeningnummer door voor de betaling van de premie/inleg.

Premievrij maken;
U stopt de premie/inleg. U dient er dan wel rekening mee te houden dat het beoogde doelkapitaal niet zal worden gehaald.

Afkopen
U stopt de premie/inleg en verzoekt de verzekeraar/bank het saldo naar u over te maken. Afhankelijk van het product kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Als u het spaarloon niet heeft gebruikt voor een levensverzekering/bancair product, kunt u het saldo per 1 januari 2012 in één keer opnemen. Het saldo hoeft niet eerst vier jaren op de rekening te hebben gestaan. Let op; het saldo op een spaarloonrekening is vrijgesteld in Box 3. Dus als u het saldo van de spaarloonrekening opneemt en op uw 'reguliere' spaarrekening zet, is het wél belast in Box 3.

Vragen of meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de eventuele fiscale consequenties bij het aanpassen van uw verzekering/bancair product. Neem dan contact op met ons
via info@deheer.nl of 023-5258061.
 

Maak een afspraak
Share
© 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.